Průběžné výsledky

V současnosti (podzim 2012) program umí simulovat klastry složené z atomů vzácných plynů (Ar, He, Kr, Ne, Xe). Dále molekuly oxidu uhličitého a nově i vody, všechno i při nenulových tlacích. Program také umožňuje počítat termodynamické veličiny (třeba tepelnou kapacitu, energii apod.), používá k tomu vylepšenou metodu zvanou Replica Exchange Monte Carlo, která dovoluje prohazování konfigurací klastrů a díky ní jsou naše výsledky přesnější.
Aktualizováno 26.09.2012 © by Davpe Creative Commons License